Historie Reference Pronájem stav. strojů Pronájem lešení Galerie ISŘ Nabídka zaměstnání Kontakty
ISŘ Integrovaný systém řízení ISO 9001  ISO 14001 ISO 18001
ISO 9001  Systémy managementu jakosti - QMS Kritéria pro správné fungování systému managementu jakosti popisuje kmenová norma:  ISO 9001:2009 Systémy managementu jakosti - Požadavky na systém Využívá se při certifikaci pro auditování schopnosti organizace plnit požadavky normy ISO  9001:2009, zákazníků, požadavky předpisů, vlastních požadavků stanovených pro efektivní  fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému managementu jakosti. V normě ISO  9001 jsou definovány požadavky na systém managementu, který mohou organizace používat pro  interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky  ISO 14001  Systémy enviromentálního managementu - EMS Kritéria pro správné fungování systému environmentálního managementu popisuje  kmenová norma:  ČSN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálního managementu - Specifikace s návodem pro  její použití Využívá se při certifikaci k auditování schopnosti organizace vytvořit a udržovat postupy k  identifikaci environmentálních aspektů svých činností, služeb a výrobků, které mohou řídit a na  které mohou podle očekávání mít určitý vliv, plnění legislativních a jiných požadavků, vlastních  požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému  environmentálního managementu. V ČSN EN ISO 14001 jsou definovány požadavky na systém  environmentálního managementu, který mohou organizace používat pro interní aplikaci,  certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky.
Veškerá práva vyhrazena firmě První krušnohorská realitní kancelář, s.r.o webmaster - Lukáš Borovec
ISO 18001  Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Occupational health and safety management systems) Standard ČSN OHSAS 18001:2008 je navržen tak, aby byl použitelný pro všechny organizace. Doplňuje standardy ISO 9001:2008 a ČSN EN ISO 14001:2005, aby bylo možno vytvořit integrovaný systém managementu. Standard OHSAS 18001 se od struktury norem ISO 9001:2008 a ČSN EN ISO 14001:2005 odlišuje v oblastech, které se týkají OMEZOVÁNÍ RIZIK.  Jedná se o třífázovou proceduru zahrnující:     * identifikaci nebezpečí     * omezení rizika     * hodnocení rizika Legislativa i tento standard zdůrazňují požadavky, na zavedení opatření, které všude, kde je to možné, omezí, odstraní, nebo zaměstnance od nebezpečí izolují. V případech, kde to možné není, musí být pracovní činnost plánována a řízena pomocí organizačních opatření tak, aby její výkon byl bezpečný a neohrožoval zdraví.
INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ Politika jakosti, ochrany životního protředí a bezpečnosti práce Základní cíle společnosti První krušnohorská realitní kancelář, s. r. o. spočívají v plnění a překračování  požadavků zákazníka za účelem neustálého zvyšování zákazníkovy spokojenosti a v zlepšování a  prevenci environmentálních dopadů činnosti organizace. Jako nejdůležitější požadavky zákazníka vidíme: vysokou spokojenost s kvalitou námi poskytovaných služeb dodržování sjednaných termínů ochotu společnosti řešit zákazníkovy potíže s realizací naší zakázky péči o zákazníka před, v průběhu a po skončení realizace zakázky  Vedení společnosti se pro splnění zákazníkových požadavků zavazuje k: neustálému zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců spolupráci s kvalitními dodavateli dodržovat a neustále zlepšovat integrovaný systém řízení dodržovat právní, bezpečnostní a smluvní předpisy na základě požadavků zákazníka stanovovat a přezkoumávat cíle integrovaného systému  Vedení společnosti se ve vztahu k životnímu prostředí zavazuje k:  neustálému zlepšování a prevenci znečištění  dodržovat ekologické právní předpisy neustále udržovat havarijní připravenost na situace, které mohou mít negativní dopad na životní  prostředí dodržovat a neustále zlepšovat integrovaný systém řízení na základě významných environmentálních aspektů a legislativních požadavků stanovovat a  přezkoumávat cíle integrovaného systému řízení  Vedení společnosti se ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zavazuje k:  neustálému zlepšování a prevenci v oblastech BOZP  dodržovat právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci neustále udržovat havarijní připravenost na situace, které mohou mít negativní dopad na bezpečnost a ochranu zdraví při práci dodržovat a neustále zlepšovat integrovaný systém řízení vytváření povědomí jednotlivých zaměstnanců o jejich povinnostech v oblasti BOZP  Od našich zaměstnanců očekáváme: vysoké pracovní nasazení a odpovědnost za kvalitu odvedené práce pochopení požadavků zákazníka zákaznicky orientovaný přístup k práci pochopení důležitosti ochrany životního prostředí pochopení vlastních povinností v oblasti BOZP dodržování požadavků integrovaného systému                                                                                                                Petr Borovec - jednatel společnosti
FASÁDY - ZEMNÍ PRÁCE - AUTOJEŘÁB - LEŠENÍ - TRUHLÁRNA  
CHCETE ZMĚNIT
BARVU SVÉHO DOMU
POMŮŽEME VÁM ZMĚNIT PŘEDSTAVU NA SKUTEČNOST
ISŘ
Home Historie Vyznamnezakazky Stavebnist Galerie
ISŘ Integrovaný systém řízení ISO 9001  ISO 14001 ISO 18001
ISO 9001  Systémy managementu jakosti - QMS Kritéria pro správné fungování systému managementu jakosti popisuje kmenová norma:  ISO 9001:2009 Systémy managementu jakosti - Požadavky na systém Využívá se při certifikaci pro auditování schopnosti organizace plnit požadavky normy ISO  9001:2009, zákazníků, požadavky předpisů, vlastních požadavků stanovených pro efektivní  fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému managementu jakosti. V normě ISO  9001 jsou definovány požadavky na systém managementu, který mohou organizace používat pro  interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky  ISO 14001  Systémy enviromentálního managementu - EMS Kritéria pro správné fungování systému environmentálního managementu popisuje  kmenová norma:  ČSN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálního managementu - Specifikace s návodem pro  její použití Využívá se při certifikaci k auditování schopnosti organizace vytvořit a udržovat postupy k  identifikaci environmentálních aspektů svých činností, služeb a výrobků, které mohou řídit a na  které mohou podle očekávání mít určitý vliv, plnění legislativních a jiných požadavků, vlastních  požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému  environmentálního managementu. V ČSN EN ISO 14001 jsou definovány požadavky na systém  environmentálního managementu, který mohou organizace používat pro interní aplikaci,  certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky.
Veškerá práva vyhrazena firmě První krušnohorská realitní kancelář, s.r.o webmaster - Lukáš Borovec
ISO 18001  Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Occupational health and safety management systems) Standard ČSN OHSAS 18001:2008 je navržen tak, aby byl použitelný pro všechny organizace. Doplňuje standardy ISO 9001:2008 a ČSN EN ISO 14001:2005, aby bylo možno vytvořit integrovaný systém managementu. Standard OHSAS 18001 se od struktury norem ISO 9001:2008 a ČSN EN ISO 14001:2005 odlišuje v oblastech, které se týkají OMEZOVÁNÍ RIZIK.  Jedná se o třífázovou proceduru zahrnující:     * identifikaci nebezpečí     * omezení rizika     * hodnocení rizika Legislativa i tento standard zdůrazňují požadavky, na zavedení opatření, které všude, kde je to možné, omezí, odstraní, nebo zaměstnance od nebezpečí izolují. V případech, kde to možné není, musí být pracovní činnost plánována a řízena pomocí organizačních opatření tak, aby její výkon byl bezpečný a neohrožoval zdraví.
Politika jakosti, ochrany životního protředí a bezpečnosti práce Základní cíle společnosti První krušnohorská realitní kancelář, s. r. o. spočívají v plnění a překračování  požadavků zákazníka za účelem neustálého zvyšování zákazníkovy spokojenosti a v zlepšování a  prevenci environmentálních dopadů činnosti organizace. Jako nejdůležitější požadavky zákazníka vidíme: vysokou spokojenost s kvalitou námi poskytovaných služeb dodržování sjednaných termínů ochotu společnosti řešit zákazníkovy potíže s realizací naší zakázky péči o zákazníka před, v průběhu a po skončení realizace zakázky  Vedení společnosti se pro splnění zákazníkových požadavků zavazuje k: neustálému zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců spolupráci s kvalitními dodavateli dodržovat a neustále zlepšovat integrovaný systém řízení dodržovat právní, bezpečnostní a smluvní předpisy na základě požadavků zákazníka stanovovat a přezkoumávat cíle integrovaného systému  Vedení společnosti se ve vztahu k životnímu prostředí zavazuje k:  neustálému zlepšování a prevenci znečištění  dodržovat ekologické právní předpisy neustále udržovat havarijní připravenost na situace, které mohou mít negativní dopad na životní  prostředí dodržovat a neustále zlepšovat integrovaný systém řízení na základě významných environmentálních aspektů a legislativních požadavků stanovovat a  přezkoumávat cíle integrovaného systému řízení  Vedení společnosti se ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zavazuje k:  neustálému zlepšování a prevenci v oblastech BOZP  dodržovat právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci neustále udržovat havarijní připravenost na situace, které mohou mít negativní dopad na bezpečnost a ochranu zdraví při práci dodržovat a neustále zlepšovat integrovaný systém řízení vytváření povědomí jednotlivých zaměstnanců o jejich povinnostech v oblasti BOZP  Od našich zaměstnanců očekáváme: vysoké pracovní nasazení a odpovědnost za kvalitu odvedené práce pochopení požadavků zákazníka zákaznicky orientovaný přístup k práci pochopení důležitosti ochrany životního prostředí pochopení vlastních povinností v oblasti BOZP dodržování požadavků integrovaného systému                                                                                                               
FASÁDY - ZEMNÍ PRÁCE - AUTOJEŘÁB - LEŠENÍ - TRUHLÁRNA
CHCETE ZMĚNIT
BARVU SVÉHO DOMU
POMŮŽEME VÁM ZMĚNIT PŘEDSTAVU NA SKUTEČNOST